Normal_baby_ouders_vader_moeder

Artsen in de jeugdgezondheidszorg en andere professionals die met jonge kinderen werken, zien de moeder vaak als aanspreekpunt tijdens gesprekken of bij hulp- en zorgvragen. Vaders worden veelal genegeerd als het gaat om de zorg van hun kinderen, zeggen diverse experts en het ministerie van Onderwijs. Om dit probleem op te lossen, heeft onderzoeks- en adviesbureau Sardes een handleiding gemaakt voor artsen, consultatiebureaus, pedagogisch medewerkers en leraren met daarin handvatten om vaders meer te betrekken bij het gesprek over hun kind. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

Ouders die bijvoorbeeld samen naar een 10-minutengesprek op school komen, merken dat enkel de moeder wordt aangesproken en de vader er als toeschouwer bij zit. Ook vragen scholen nog steeds alleen om luizenmoeders of voorleesmoeders en niet om de mannelijke varianten. “Vaders hebben soms het idee dat ze voor spek en bonen bij een gesprek zitten. Dat vergroot niet bepaald hun betrokkenheid bij de opvoeding”, zegt Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar Pedagogiek.
 
Ook het ministerie van Onderwijs merkt dat jeugdprofessionals zich veelal op de moeder richten. Dat terwijl het ministerie verschuiving van de zorgtaak naar de vader toejuicht.
 
Met name in de jeugdgezondheidszorg verschuift de aandacht ietwat naar beide ouders. Zo zijn consultatiebureaus onder meer bezig met vraagstukken over het aanpassen van spreekuren zodat beide ouders bij afspraken aanwezig kunnen zijn. Ook denken ze aan het doen van huisbezoeken en online consultaties om zo aansluiting te vinden bij het leven van de moderne ouder. 
 
Door: Redactie Nationale Zorggids