Normal_hand_schudden_samenwerken

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, obstetrie- en kinderverpleegkundigen, kraamzorg en andere professionals in de regio Oost- en Noord-Groningen op het gebied van de verloskundige zorg werken nauw samen. Deze samenwerking is door het Ommelander verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bekrachtigd door het tekenen van een convenant. Door de samenwerking kunnen zij gezamenlijk kwaliteit van de geboortezorg verder verbeteren en nog beter op elkaar afstemmen. Centraal staat het opbouwen en onderhouden van vertrouwen en transparantie in praktijkvoering en zorgverlening. Dat meldt Ommelander Ziekenhuis. 

Aanleiding van het initiatief is de invoering van de integrale geboortezorg: een toenemende samenwerking tussen verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorginstanties. Het Ommelander VSV wil haar positie in de regionale geboorteketen versterken. Ze doet dit door de krachten te bundelen en gezamenlijk standpunten in te nemen over zorginhoudelijke zaken rondom zwangerschap en bevalling.

Lindy van Breda Vriesman, voorzitter van het verloskundig samenwerkingsverband: “Met dit convenant bevestigen de deelnemende partijen dat het VSV een onmisbare schakel is in de geboortezorg.  Alle partijen binnen het Ommelander VSV zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de integrale geboortezorg. Met respect voor de meerwaarde van de verschillende disciplines en met behoud van persoonlijke bevoegdheid, bekwaamheid en autonomie wordt gestreefd naar de beste gezinsgerichte zorg."

De volgende organisaties hebben het convenant ondertekend, Het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de vakgroepen gynaecologie  en kindergeneeskunde van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Verloskundig centrum ‘de Wieg’ , ‘Marian Karssen - verloskunde & echoscopie’, Verloskundigen praktijk ‘Artemis’ , Verloskundigen praktijk Veendam,  Verloskundigen praktijk  ‘Neeltje’, Kraamzorg het Groene Kruis, Isis Kraamzorg. 

Door: Redactie Nationale Zorggids