Normal_bevalling

Dat de acute verloskunde wegvalt in Lelystad, is onacceptabel voor Urk. Wethouder Freek Brouwer zegt dat als er geen acute verloskunde in de regio was geweest, er de afgelopen jaren zes baby’s en één moeder uit Urk zouden zijn overleden. De gemeente is het niet eens met de plannen die er nu liggen voor de regio. Dit meldt Omroep Flevoland. 

Het St. Jansdal in Harderwijk neemt de poliklinieken van de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad over, maar voor acute verloskunde en spoedeisende hulp moeten patiënten uitwijken naar een ander ziekenhuis in de regio. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek zegt de zorg in de Noordoostpolder en in Urk te garanderen, maar daar wil Brouwer nog geen waarde aan hechten. Hij noemt deze garantie een fabel.

De huisartsen in Urk steken momenteel de koppen bij elkaar om zelfs iets te organiseren voor acute verloskunde in Lelystad. Echte plannen zijn er nog niet, maar die worden zo snel mogelijk op papier gezet. 

Door: Redactie Nationale Zorggids