Normal_baby_huilbaby_huilen

Niet alleen oudere kinderen en volwassenen kunnen trauma’s oplopen, ook jonge baby’s kunnen hier aan lijden. Er zou daarom meer aandacht moeten komen voor mogelijke trauma’s en bijbehorende klachten binnen de jeugdzorg. Tijdig signaleren kan er volgens klinisch psycholoog en psychotherapeut Marianne Went voor zorgen dat op tijd behandeling wordt geboden. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Went pleit voor een bredere blik wanneer ouders zich melden met een kind dat ziek is. “Bij heel jonge baby’s gaan de klachten waarmee ouders zich melden meestal over problemen met slapen, eten en huilen. We bekijken dit in eerste instantie vanuit een combinatie van medisch en opvoedkundig perspectief.” De psychotherapeut wil dat er ook gekeken wordt naar mogelijk traumatische ervaringen.

Verlatingsangst

Die traumatische ervaring kan zich hebben voorgedaan tijdens de zwangerschap, bevalling of eerste levensfase. “Vaak gaat het om medische ingrepen die op dat moment noodzakelijk zijn.” Vooraf is lastig in te schatten of zo’n ingreep daadwerkelijk voor een trauma zal zorgen. “Net als bij een volwassene kan een bepaalde ervaring angst genereren. Alleen gelaten worden door een ouder bij een operatie kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een baby later extreme moeite krijgt met het vertrek van de ouder bij het inslapen. Maar dat hoeft dus niet.”

Ouder-kindtherapie

Wanneer er een trauma gesignaleerd wordt, kan EDMR ingezet worden. Dit is onderdeel van een ouder-kindtherapie waarbij het werken met snelle lichtjes voor de ogen emotionele en fysieke herinneringsbestanden bewerkt. “Er komt weer ruimte voor het oppakken van de normale ontwikkeling.”

Door: Redactie Nationale Zorggids