Logo_cbg-meb-logo

Bij zwangere vrouwen werkt hiv-medicatie met elvitegravir in combinatie met cobicistat in het tweede en derde trimester minder goed. Bij deze vrouwen bestaat het risico dat het hiv-virus niet goed onderdrukt blijft. Hierdoor kan hun ongeboren kind besmet raken met het virus. Dit blijkt uit onderzoek. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen daarom vrouwen die zwanger zijn, niet met deze medicijnen te behandelen. Het gaat om de combinatiemiddelen Genvoya en Stribild (elvitegravir). En om Tybost (cobicistat) gecombineerd met andere antivirale middelen. Dit meldt CBG.

Elvitegravir is een hiv-medicijn tegen retrovirussen dat wordt gebruikt bij de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). Het kan samen gegeven worden met cobicistat in combinatiepreparaten, waardoor de hoeveelheid elvitegravir in het bloed wordt verhoogd.

Advies aan patiënten

Gebruikt u Genvoya, Stribild of Tybost en bent u zwanger of heeft u een kinderwens? Dan wordt aanbevolen om niet te stoppen met de medicatie. Overleg met de arts moet uitwijzen hoe verdere behandeling er uit zal zien.

Advies aan artsen

Start geen therapie met Genvoya, Stribild of Tybost tijdens de zwangerschap. Zet vrouwen die tijdens de behandeling zwanger worden, over op een alternatief regime.

Brief over urgente risico-informatie

De firma Gilead heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar specialisten infectieziekten, klinisch virologen en/of medisch microbiologen betrokken bij hiv-behandeling, hiv-verpleegkundigen, gynaecologen, huisartsen, ziekenhuisapothekers/apothekers in poli-apotheken/plus-apotheken (alle genoemde zorgverleners ook in opleiding).

Bijwerkingen tijdens gehele levensduur medicijn

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Door: Nationale Zorggids