Normal_vaccin_inenten_vaccineren

Het aantal gevallen van mazelen is in het eerste kwartaal van 2019 bijna verviervoudigd, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Om de veiligheid van kinderen te waarborgen, weigeren tientallen kinderdagverblijven en andere opvangorganisaties kinderen zonder vaccinatie. Wij vroegen een kinderopvang, een moeder en een belangenvereniging van ouders naar hun mening over dit beleid.

Petra den Braber geeft leiding aan kinderopvang Tijd voor Kinderen. Al jaren vraagt de Brabantse ouders om een kopie van het vaccinatiebewijs. Als ouders hun kind niet willen vaccineren, moeten ze een andere opvang zoeken. Want bij Den Braber zijn kinderen zonder vaccinatie niet welkom. “Ouders zijn vrij om een keuze te maken in het kinderdagverblijf waar ze hun kinderen heenbrengen. Maar dan mag ík ook vragen stellen.” Loukie Alards-van den Akker, moeder van twee jonge kinderen, is het eens met dit weigerbeleid. “Medewerkers moeten er alles aan doen wat ze kunnen om de omgeving veilig en vertrouwd te houden.”
 
Gjalt Jellesma, voorzitter van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), ziet wel bezwaren. Over andere plekken waar kinderen veel te vinden zijn, zoals scholen en speeltuinen, wordt amper gesproken. Daarnaast kan dit beleid er volgens hem voor zorgen dat ook kinderen geweigerd worden die om medische redenen niet ingeënt zijn. “Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn.”

Lees het hele interview met de drie betrokkenen hier. 

Door: Redactie Nationale Zorggids / Bente Schreurs