Normal_baby_slapen

Hoe kunnen ouders hun huilende baby het beste troosten? Een combinatie van sensorische stimuli – in de vorm van inbakeren, geluid maken en bewegen – kan helpen, blijkt uit een nieuwe studie van SEIN, expertisecentrum epilepsie en slaapgeneeskunde, en de Universiteit van Amsterdam (UvA). De onderzoekers vonden een spontane troostreactie, ongeacht of de ouder van de baby of een ‘slim bedje’ de troost bood. Dit meldt UvA. 

Als een baby veel huilt, kan dit een grote impact hebben op zowel de baby als de ouders. Ouders van excessief huilende baby’s zijn vaak uitgeput en ervaren vaak depressieve klachten. Excessief huilen is zelfs geassocieerd met ziekenhuisopname van de baby en het shaken baby-syndroom. Bewezen effectieve methoden om huilbaby’s jonger dan 6 maanden te troosten ontbreken echter. Pedagogen Eline Möller, Wieke de Vente en Roos Rodenburg van SEIN en de UvA willen hier verandering in brengen.

Zij onderzochten daarom of de combinatie van inbakeren (het inwikkelen van de baby in een doek), geluid (kalmerend sussen) en beweging (wiegen) een spontane troostrespons opwekt wanneer ouders hun baby troosten of wanneer een ‘slim bedje’ de baby troost. Daarbij keken zij ook of de leeftijd van de baby van invloed is op de troostrespons.

Uit dit onderzoek onder 69 baby’s tussen de 0 en 6 maanden blijkt dat baby’s inderdaad reageren op inbakeren, beweging en geluid. De hartslagvariabiliteit van de baby was hoger tijdens troost door de ouder in de rugfase, maar tijdens troost door het slimme bedje verschilde de hartslagvariabiliteit niet significant van de rugfase. Jongere baby’s reageerden met een sterke troostrespons dan oudere baby’s als ze door de ouder getroost werden. Bij het slimme bedje was dit verschil niet te zien.

"Wat betreft de hartslag van de baby zagen we dat de troostrespons sterker was bij troost in het slimme bedje dan door de ouder. Het omgekeerde zagen we als het gaat om de geobserveerde onrust: de troostrespons was sterker bij troost door de ouder dan in het bedje", vertelt Möller. "Of de ouder of het bedje effectiever is voor het kalmeren van baby’s is niet duidelijk, maar dat is eigenlijk ook niet zo relevant", vervolgt Möller. "Het is niet óf de ouder óf het bedje. Baby’s hebben natuurlijk menselijk contact nodig voor troost. Het bedje zou een aanvulling kunnen zijn op alle goede dingen die ouders zelf al doen om hun baby te troosten."

Door: Nationale Zorggids