Normal_vaccineren_inenten_baby

Bij een jong kind in Leiden is op 15 mei 2019 mazelen vastgesteld. Het kind is in de tijd dat het besmettelijk was naar een kinderdagverblijf in Leiden geweest. GGD Hollands Midden doet dan ook bron- en contactonderzoek om verspreiding te voorkomen, zo meldt de GGD.

Het besmette kind is voor de zekerheid opgenomen in het ziekenhuis. Tot nu toe zijn er geen nieuwe gevallen van mazelen vastgesteld. Vanwege de leeftijd was het kind nog niet gevaccineerd, omdat kinderen pas met veertien maanden tegen mazelen worden ingeënt.

Bron- en contactonderzoek

Er vindt bron- en contactonderzoek plaats op onder andere het kinderdagverblijf om verspreiding te voorkomen. Contacten van het zieke kind die mazelen hebben doorgemaakt of tegen deze ziekte zijn gevaccineerd, zijn voldoende beschermd. Contacten die niet beschermd zijn is geadviseerd te letten op klachten. In principe zijn kinderen vanaf 14 maanden via het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen mazelen waardoor ze niet ziek kunnen worden.

Meer patiënten met mazelen

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in Nederland twintig patiënten met mazelen gemeld bij het RIVM. Dit is meer dan in voorgaande jaren. In dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden namelijk maximaal twee mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe - in 2019 - gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Het vermoeden bestaat dat dit ook hier het geval is, maar dit wordt nog uitgezocht.

Door: Nationale Zorggids