Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Een kinderarts van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een voorwaardelijke schorsing opgelegd gekregen voor haar aandeel bij het overlijden van baby Luna in 2014. Drie gynaecologen kregen een waarschuwing. Het meisje werd geboren met forse hersenschade en overleed tien dagen na haar geboorte. De ouders dienden klachten in tegen het personeel. De zaak werd lange tijd uitgesteld maar het vonnis is nu uitgesproken door het Tuchtcollege. Dit meldt Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

De klachten gaan over de behandeling en begeleiding van klagers tijdens de laatste twee maanden van haar zwangerschap, bevalling en de zorg voor het dochtertje vanaf de geboorte. Het tuchtcollege legt de gynaecoloog-hoofdbehandelaar en twee gynaecologen die betrokken waren bij de bevalling een waarschuwing op. De kinderarts wordt voorwaardelijk geschorst. Het college heeft geoordeeld dat de andere vijf gynaecologen en de anesthesioloog niets te verwijten valt.

Klacht tegen anesthesioloog

Klagers hebben verschillende klachten tegen de anesthesioloog ingediend. De belangrijkste verwijten aan de anesthesioloog gaan over de pijnbestrijding aan klaagster tijdens de keizersnede en het gebruik van een verkeerd hulpmiddel tijdens de reanimatie van het dochtertje, waardoor kostbare tijd verloren is gegaan. Deze klacht werd ongegrond verklaard.

Klacht tegen kinderarts

Klagers hebben ook tegen de kinderarts verschillende klachten ingediend. De verwijten aan de kinderarts komen er op neer dat zij niet goed heeft gereageerd op de diverse (alarm)signalen van het dochtertje, dat zij klagers niet zorgvuldig over de gezondheidstoestand van hun dochtertje heeft geïnformeerd en zij het medische dossier van het dochtertje niet zorgvuldig heeft bijgehouden. Alle artsen hebben de klachten weersproken en zijn van mening dat ze volgens de professionele normen hebben gehandeld. Het ziekenhuis heeft een intern onderzoek ingesteld en heeft het beleid voor hartfilmpjes inmiddels aangepast.

Ernstig verwijtbaar handelen

De klacht tegen de kinderarts wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Het college oordeelt dat de kinderarts verschillende zorgwekkende waarnemingen door de verpleegkundigen heeft genegeerd, niet goed heeft gereageerd op diverse laboratoriumuitslagen en alarmsignalen van de baby heeft gemist, zoals wisselende en ernstig dalende saturatiewaarden. Hierdoor heeft zij ernstig verwijtbaar gehandeld. Om die reden wordt een voorwaardelijke schorsing van één jaar met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

Door: Nationale Zorggids