Normal_rss_entry-208941

De vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer heeft "geen enkele intentie" om ambtenaren of verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel te laten vervolgen voor hun rol in de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dat heeft voorzitter Anne Mulder van de VVD "met klem" benadrukt in een ingelaste vergadering.

Eind vorige week lekte een vertrouwelijke notitie uit over de procedurele mogelijkheden om betrokkenen bij de toeslagenaffaire strafrechtelijk aan te pakken. Dat stuk bleek te zijn opgesteld op verzoek van een werkgroep van drie Kamerleden: Renske Leijten (SP), Pieter Omtzigt (CDA) en Farid Azarkan (DENK). De overige commissieleden zeggen nu dat die dat op eigen houtje hebben gedaan. "Strikt genomen" is dat zo, aldus Mulder.

De werkgroep was gevraagd een hoorzitting voor te bereiden over dit politiek gevoelige onderwerp. Omtzigt erkent dat de drie leden daar "op eigen initiatief" de mogelijke juridische consequenties bij hebben betrokken. Het was volgens hem slechts de bedoeling om "de informatiepositie van de Kamer" te verbeteren in de aanloop naar het rondetafelgesprek. De CDA'er benadrukt dat het stuk binnenshuis had moeten blijven.

Geen kwaad in de zin

Azarkan vindt de gekozen aanpak "in de geest van het mandaat" dat de werkgroep van de Kamercommissie had gekregen. Hij wijst erop dat in een debat over de toeslagenaffaire begin juli, verscheidene Kamerleden al zeiden dat de misstanden bij de fiscus niet zonder gevolgen konden blijven. Hij noemt het dan ook "in lijn met de zware woorden die we allemaal gebruikt hebben" om de mogelijkheden daartoe in kaart te brengen.

Ook Leijten benadrukt dat de drie Kamerleden geen kwaad in de zin hadden toen zij de notitie in vertrouwelijkheid lieten opstellen en ronddelen onder de commissieleden. "Als we al iets moeten onderzoeken, dan is het hoe dit op straat terecht is gekomen", vindt zij.

Door: ANP