Normal_geld_briefgeld_munten

Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat toetsen of de Belastingdienst de juiste beoordeling maakt bij ouders die compensatie hebben aangevraagd voor de kinderopvangtoeslag. Deze toets wordt alleen gedaan als wegens ernstige onregelmatigheden geen recht blijkt op de compensatie, bijvoorbeeld als er geen kind bestaat dat opvang heeft gehad. De verwachting is dat dit maar in een beperkt aantal gevallen zo zal zijn. Dit meldt Rijksoverheid. 

Half november maakte het kabinet bekend dat er een ruimhartige compensatieregeling komt voor de ouders waarbij kinderopvangtoeslag onterecht stop is gezet of teruggevorderd. Op dit moment berekent de Belastingdienst/Toeslagen de hoogte van deze compensatie. De mogelijkheid bestaat dat geen compensatie kan worden verstrekt vanwege ernstige onregelmatigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval als “het kind waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd niet blijkt te bestaan, ouder is dan de geldende leeftijdsgrens, of in het geheel geen opvang heeft genoten”. 

In het geval dat de Belastingdienst zou oordelen dat een verzoek tot compensatie wegens deze redenen niet gerechtvaardigd is, dan wordt dit eerst nog getoetst door deze onafhankelijke deskundigen. 

Geen enkel misverstand

Over de compensatiebesluiten van de Belastingdienst mag wat het kabinet betreft geen enkel misverstand  bestaan. Met het instellen van Commissie is een extra waarborg ingebouwd, zodat men zeker weet dat de juiste beslissingen worden gemaakt. De Belastingdienst/Toeslagen volgt altijd het oordeel van deze Commissie van onafhankelijke deskundigen op. 

Door: Nationale Zorggids