Vergunning voor 13-wekenecho in opleiding echoscopisten
De regionale centra voor prenatale screening hebben een opleiding ontwikkeld voor echoscopisten  die de 13-wekenecho gaan uitvoeren. De zwangere vrouwen op wie geoefend wordt, krijgen vooraf een echo. De Gezondheidsraad adviseert hiervoor vergunning te verlenen. Dit meldt de Gezondgheidsraad.
Met een 13-wekenecho wordt onderzocht of een foetus afwijkingen heeft die niet met het leven verenigbaar zijn. Ter voorbereiding op het landelijke wetenschappelijk onderzoek naar de 13-wekenecho, hebben de regionale centra voor prenatale screening een opleiding ontwikkeld voor echoscopisten. Onderdeel van de opleiding is een vaardigheidstraining waarbij wordt geoefend op zwangere vrouwen.
 

Opleiding echoscopisten 13-wekenecho

Voorafgaand aan deze training wordt er bij de zwangere vrouwen een echo gemaakt door een ervaren opleider, om te voorkomen dat eventuele afwijkingen tijdens de training worden ontdekt. Deze echo is vergunningplichtig onder de WBO. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid vergunning te verlenen voor deze echo, onder de voorwaarden dat vrouwen alleen deelnemen aan de training als de voorbereidende echo voldoende beeld gaf en zij goed geïnformeerd worden.
 
 
Door: Nationale Zorggids