Normal_nurse-hand-taking-surgical-instrument-for-group-of-2023-03-14-06-29-49-utc

Eerder zei plastische chirurg Edin Hajder dat een op drie hun borstreconstructie niet vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Volgens Zorgverzekeraars Nederland worden een eerste en tweede borstreconstructies na kanker wel vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de zogeheten tertiaire borstreconstructie wordt momenteel een machtiging gevraagd. ZN gaat in gesprek met de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie). Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt tussen betrokken partijen (NVPC, ZN, NZa, Vereniging Borstkanker en VWS) om het proces rondom machtigingen voor borstreconstructies te verbeteren. In juli vorig jaar is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Machtiging

Voor een eerste en tweede borstreconstructie hoeft geen machtiging meer aangevraagd te worden. Voor een vergoeding van een tertiaire borstreconstructie (derde borstreconstructie) vindt nog wel een beoordeling plaats door de zorgverzekeraar. Daarvoor moet de plastisch chirurg een machtiging aanvragen. ZN neemt de signalen van de NVPC over mogelijke ongelijkheid van behandeling serieus en gaat met de NVPC in gesprek over het huidige proces en hoe dat te is verbeteren.

Door: Nationale Zorggids