Normal_letters

Het protocol kinderopvang is aangepast. Met name op het gebied van thuisblijfregels en hygiënemaatregelen zijn er wijzigingen doorgevoerd. Dit meldt Veranderingen Kinderopvang. 

In het aangepaste protocol staat onder meer dat medewerkers terughoudend moeten zijn in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen omdat zij vergiftigd kunnen worden als ze deze middelen in hun mond krijgen. Ouders en personeel/gastouders dienen bij terugkeer uit vakantielanden of -gebieden met een oranje of rode risicokleur twee weken in quarantaine te gaan. Kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn mogen wel naar de opvang. Ouders mogen kinderen gedurende twee weken echter niet zelf halen en brengen.

Risicogroep niet verplichten tot werken

Wanneer een personeelslid of gastouder een huisgenoot met verkoudheidsklachten en/of koorts heeft, dan dient het personeelslid thuis te blijven en mag de gastouder geen opvang bieden. In afwijking hierop geldt dat als het gaat om eigen kinderen van 0 tot 4 jaar of in groep 1 of 2 van de basisschool zij wel mogen werken en opvang mogen bieden. Personeelsleden of gastouders die in een risicogroep vallen, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kan wel besloten worden andere werkzaamheden te verrichten vanuit huis of op de locatie.

Download hier de nieuwste versie van het protocol. 

Door: Nationale Zorggids