Normal_moederschap__moeder__baby

Het aantal tienermeisjes dat moeder wordt, is in 2020 verder gedaald. Er werden 1.194 kinderen geboren met een moeder onder de twintig. In 2010 waren dat er nog ruim 2.500. Binnen de Europese Unie hoort Nederland bij de landen met het laagste aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes. Dit meldt het CBS. 

De meeste tienermoeders, ruim 80 procent, zijn 18 of 19 jaar. Een klein deel is 16 of jonger bij de geboorte van hun kind. In alle leeftijdsgroepen is het aantal tienergeboorten gedaald. Het aantal tienermoeders neemt al langer af. Begin deze eeuw waren het er nog rond de 3.500. Dat kwam neer op 7 tot 8 moeders per duizend meisjes onder de twintig. In 2010 waren dat er 5,2 per duizend, en in 2020 was dit afgenomen tot 2,4 per duizend meisjes.

Relatief weinig tienermoeders in Nederland

Ten opzichte van andere landen in de EU telt Nederland relatief weinig tienermoeders. Ook in Denemarken worden naar verhouding weinig kinderen geboren bij meisjes onder de 20. In Nederland werden 2,5 meisjes per duizend 15- tot 20-jarigen moeder in 2019, in Denemarken waren dat er 2. De EU-landen met de hoogste aantallen tienermoeders zijn Bulgarije (41 moeders per duizend meisjes) en Roemenië (37,4). Net als in Nederland is het aantal tienermoeders in de EU als geheel in de afgelopen tien jaar gedaald.

Kinderen van tienermoeders wonen minder vaak bij twee ouders

Ten opzichte van kinderen met oudere moeders worden kinderen van tienermoeders minder vaak geboren bij ouders die gehuwd of ongehuwd samenwonen. Een derde van de kinderen van tienermoeders komt bij twee samenwonende ouders terecht, tegenover 90 procent van de kinderen die een oudere moeder hebben. Naar verhouding komen zij vaker ter wereld in een eenoudergezin (27 procent) of een ander huishouden (41 procent). Dit beeld is de afgelopen tien jaar niet veranderd. Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen van tienermoeders relatief vaak terecht komen in een zogenoemd driegeneratiegezin, waarbij de tienermoeder met het kind bij de ouder(s) woont.

Door: Nationale Zorggids