Michiel van Goor MT-lid hervorming Kinderopvang bij SZW

Michiel van Goor start op 1 september 2022 als MT-lid hervorming Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat meldt de Algemene Bestuursdient. 

De directie Kinderopvang, onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zorgt voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs. In het coalitieakkoord kiest het kabinet voor een ambitieuze hervorming van het kinderopvangstelsel, waarbij in de toekomst kinderopvanginstellingen direct worden gefinancierd. Hiervoor is ruim 2 miljard euro vrijgemaakt. Als manager en MT-lid wordt Michiel verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe stelsel.

M. (Michiel) van Goor is momenteel clustercoördinator Inkomstenbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor vervulde hij verschillende coördinerende rollen bij het ministerie van Financiën en eerder werkte hij bij de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Michiel studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tuncay Uyanik, directeur Kinderopvang: "Er ligt een mooie en forse opgave om het stelsel van kinderopvang te herzien. Michiel heeft de kennis en kunde en positieve energie om hier een succes van te maken. Na een gesprek met Michiel loop je weg met een handvol nieuwe ideeën en heel veel zin in de dag van morgen!"

Kinderopvangtoeslag

Michiel: "De herziening van de kinderopvangtoeslag vind ik een belangrijke maar ook uitdagende klus. Ik kijk er enorm naar uit om hier samen met mijn collega’s, uitvoerders, ondernemers en ouders een succes van te maken!"

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon reageren.

Door: Nationale Zorggids