Normal_11677

GRONINGEN - Net als bij snurkende baby's kan zich bij snurkende peuters in de leeftijd van 2 tot 3 jaar probleemgedrag manifesteren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse neuropsycholoog Dean Beebe. Daarover bericht HLN.be op basis van berichtgeving in de Daily Mail.

Uit Beebe's onderzoek wordt duidelijk dat wekelijks twee keer voortdurend en luid snurken bij kinderen van die leeftijd de kans op gedragsproblemen vergroot. Denk bijvoorbeeld aan problemen met de concentratie, depressieve gevoelens en hyperactiviteit.

Opvallend is dat die kans groter is bij kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. En bij kinderen die geen of korte tijd borstvoeding krijgen. Circa één op de tien peuters tussen de 2 en 3 jaar zou hiervan hinder ondervinden.

Hoe snurken en gedragsproblemen correleren, is nog niet helemaal bekend. Vermoed wordt dat een verstoorde nachtrust (en daardoor overdag slaperig zijn) daarbij een rol speelt.

© Nationale Zorggids / Richard Heeres