Laurens logo

ROTTERDAM - Een fusie tussen de Rotterdamse organisatie voor ouderenzorg Laurens en Thuiszorg Rotterdam zal volgens bestuursvoorzitter Ids Thepass op korte termijn niet leiden tot ontslagen. Dat meldt Gemeente.nu.

De aankomende veranderingen in de ouderenzorg maken een fusie tussen de twee instellingen op dit moment zeer gunstig. Thuiszorg Rotterdam staat tevens na een moeilijke periode in de zwarte cijfers. Omdat beide organisaties de afgelopen tijd al zijn afgeslankt, zullen er op korte termijn geen arbeidsplaatsen verdwijnen. Op langere termijn zal dit echter vanwege het wegvallen van bepaalde diensten wel noodzakelijk zijn volgens Thepass. "Maar wij verwachten dat grotendeels door natuurlijk verloop op te kunnen vangen."

De Autoriteit Consument & Markt zal de plannen voor de fusie bekijken en wanneer deze worden goedgekeurd, zal Thuiszorg Rotterdam per 1 juli 2013 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Laurens vallen. Na de fusie zal de instelling 8.000 cliënten in de thuiszorg en circa 3.000 woonplekken voor verpleeghuiszorg verzorgen. Tevens helpt de instantie jaarlijks 1.500 cliënten in de ongeveer 350 revalidatieplekken waar zij over beschikt.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem