Normal_umcg_hoofdingang_groningen_joost_wessels

Een nieuw samenwerkingsverband van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en tien zorgorganisaties moet de kwaliteit van complexe zorg aan ouderen in Noord-Oost Nederland verbeteren. Vandaag ondertekenen de organisaties hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van vier jaar. Dat meldt het UMCG.

Het samenwerkingsverband wil als Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) een brug slaan tussen wetenschap en de praktijk van de ouderenzorg, waarbinnen in de komende jaren grote veranderingen worden verwacht. Met de hervorming van de langdurige zorg zullen ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Alleen mensen met zeer complexe gezondheidsproblemen worden nog opgenomen in verpleeghuizen. Ouderenzorgorganisaties bereiden zich op deze uitdaging voor en willen goede kwaliteit van zorg (blijven) bieden door te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

'Het verpleeghuis zoals we dat nu kennen, wordt in de toekomst de intensive care van de ouderenzorg', zegt initiatiefnemer Sytse Zuidema, hoofd sectie Ouderengeneeskunde van de afdeling Huisartsengeneeskunde UMCG. 'Door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en toe te passen in de praktijk, kunnen we de kwaliteit van leven van en (complexe) zorg voor deze kwetsbare groep ouderen in instellingen zo hoog mogelijk houden.'

De ouderenzorgorganisaties in het UNO-UMCG zullen actief participeren in wetenschappelijk onderzoek en ook onderzoeksvragen vanuit de praktijk inbrengen. De activiteiten van het UNO-UMCG richten zich de komende jaren op dementie, medicatieveiligheid en zorginnovatie.

Belangrijk is dat de opgedane nieuwe kennis straks in de zorgpraktijk ook daadwerkelijk leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarom streeft het UNO-UMCG naar standaardisering en protocollering van behandelwijzen. Een voorbeeld hiervan is de recent ontwikkelde ‘Handreiking antipsychotica’, waarin adviezen staan voor het voorschrijven van antipsychotica aan ouderen met dementie die probleemgedrag vertonen.

© Nationale Zorggids