Logo_logo

Ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en Omroep MAX bieden vanmiddag om 13.30 uur het rapport van het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (NMO) aan aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het NMO heeft tussen december 2014 en april 2015 ruim 2.200 meldingen ontvangen over de veranderingen in de ouderenzorg. De meldingen zijn overwegend negatief. Dit melden de PCOB, Unie KBO en Omroep MAX. 

De meeste meldingen hebben betrekking op de zorg en ondersteuning thuis. Met name over huishoudelijke hulp kwamen veel klachten binnen. Ruim 400 meldingen kwamen binnen over de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De meeste meldingen gaan over de kwaliteit van de zorg. Dit onderstreept de noodzaak tot het nemen van kwaliteitsverbeterende maatregelen. Uit meldingen blijkt daarnaast dat te gemakkelijk en vanzelfsprekend door de gemeente wordt verwezen naar het sociale netwerk, oftewel een mantelzorger. Het meldpunt pleit er dan ook voor om onderzoek te doen naar de persoonlijke (on)mogelijkheden van de mantelzorger; heeft iemand een baan, een eigen gezin, is hij of zij overbelast. Zo kan worden bepaald of en hoeveel mantelzorg naasten kunnen geven. Ook maken veel ouderen zich zorgen over de stijgende toename van de eigen bijdragen. Het meldpunt vindt dat er meer inzicht moet komen in de stapeling van eigen bijdragen en betalingen (eigen risico, premies, effecten van het afschaffen van toeslagen) in relatie tot het inkomen van ouderen.
 
"Zorg voor goede informatievoorziening, bereikbaarheid en zorgvuldige bejegening," zo bepleit het NMO in het rapport. Wanneer gemeenten in alle openheid het persoonlijke gesprek aan te gaan kan een groot deel van de klachten worden voorkomen, meent het meldpunt. Het NMO raadt gemeenten en de overheid dan ook aan om het keukentafelgesprek serieus te nemen. Het gehele rapport: 'Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg' leest u hier
 
© Nationale Zorggids