Foto geleverd door het KNMT
Deze week zijn in Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam pilots gestart om de mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan er nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij problemen met hun gebit. Nu verdwijnen kwetsbare ouderen nog vaak uit beeld bij mondzorgpraktijken. Ook de thuiszorg gaat de mondverzorging van kwetsbare ouderen de nodige aandacht geven. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). 
In de pilots  wordt een screeningsinstrument getest waarmee ouderen tijdig doorverwezen kunnen worden voor tandheelkundige zorg en hulp bij het poetsen. Ook krijgen ouderen en mantelzorgers voorlichting over goede mondzorg. En alle betrokken beroepsgroepen krijgen scholing om de mondzorg bij thuiswonende, kwetsbare ouderen te verbeteren. Ten slotte is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen alle partijen: de ouderen, mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, case managers dementie, praktijkondersteuners en mondzorgprofessionals. Na evaluatie van de resultaten in de proefregio’s volgt vanaf september 2016 een landelijke uitrol van de nieuwe manier van werken.
 
De pilots zijn onderdeel van het landelijke project ‘De mond niet vergeten!’ Dit project werkt eraan alle partijen te helpen om hun zorg voor de mondgezondheid van thuiswonende ouderen te verbeteren. Aanleiding om het project te starten is de constatering dat de mondgezondheid van ouderen achterblijft. Zo is uit onderzoek gebleken dat 8 van de 10 ouderen die in een verpleeghuis wordt opgenomen een ongezonde mond heeft. 
 
Woensdag ging ook www.demondnietvergeten.nl in de lucht, met volop informatie en adviezen voor alle betrokkenen; van mantelzorgers tot en met tandartsen. Hier zullen na evaluatie van de pilots ook alle materialen voor voorlichting, scholing en screening voor iedereen beschikbaar komen.
 
© Nationale Zorggids