Normal_ouderenzorg345

Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer verplicht voor organisaties in de ouderenzorg om de Consumer Quality index-vragenlijst VVT te gebruiken. Andere meetinstrumenten voor cliëntervaringen in de verpleegzorg mogen ook gebruikt worden. Dit meldt ActiZ.

De CQi-vragenlijst VVT is gebaseerd op de AWBZ. Deze wet  is gedeeltelijk vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz), met andere speerpunten op het gebied van de situatie en wensen van de cliënt. De huidige vragenlijst is hierdoor verouderd. 
 
In 2016 komt een nieuw kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Hieraan wordt gewerkt door ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en cliëntenorganisaties. Daarin worden onder andere nieuwe afspraken vermeld over het meten van cliëntervaringen. Naar aanleiding daarvan wordt een nieuw meetinstrument opgesteld dat goed aansluit bij de Wlz. Tot die tijd mogen alternatieve meetinstrumenten gebruikt worden voor het meten van cliëntervaringen om zo de kwaliteit van zorg en dienstverlening te kunnen verbeteren.
 
© Nationale Zorggids