Normal_copyright_stockfreeimages_oudere_bejaarde__2_

In tien zorginstellingen voor ouderenzorg wordt een pilot gestart waarbij de wensen van de bewoners centraal staan. Twee jaar lang wordt gewerkt aan het combineren van zorg met de persoonlijke behoeften van de ouderen. De pilot wordt verzorgd door kennisinstituut Leyden Academy, die ook bijhoudt wat er met de bewoners en de kwaliteit van zorg gebeurt in deze twee jaar. Dit meldt ouderenbond ANBO.

ANBO pleit al langere tijd voor een meer persoonlijke aanpak in de ouderenzorg. “Een leefplezierplan klinkt heel positief en we vinden het mooi dat dit samen met familie, mantelzorgers en de professionals tot stand komt”, zegt directeur Liane den Haan. De pilot, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is gestart, vraagt wel om wat aanpassingen in de praktijk. Zo kan niet altijd aan iedere wens tegemoet gekomen worden, bijvoorbeeld door regels van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze vindt het dat ook goed dat het bespreken van deze onvermijdelijke dilemma’s onderdeel is van de pilot.

Kennisinstituut Leyden Academy wil dat verpleegkundigen extra tijd nemen om de wensen en behoeften van de bewoners te leren kennen. In de pilot zijn het de wensen van ouderen die uiteindelijk de zorg moeten gaan vormgeven. De tien instellingen werken twee jaar lang met de pilot Leefplezierplan. Daarna wordt gekeken of de proef uitgebreid kan worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids