Normal_handen_mantelzorg_palliatief

De gezondheids- en ouderenzorg is volgens Nederlanders met afstand de belangrijkste prioriteit voor politiek Den Haag. 45 procent noemt dit onderwerp spontaan als wordt gevraagd wat er hoog op de agenda zou moeten staan. Veel mensen zouden graag zien dat een nieuw kabinet aan de slag gaat met de hoge zorgkosten en de ouderenzorg. Ook het beperken van immigratie, goed onderwijs en het verkleinen van de verschillen tussen rijk en arm zijn belangrijke onderwerpen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Volgens het SCP domineert het thema gezondheidszorg al enige tijd op de Haagse agenda en blijft dat de komende tijd ook zo. Vragen als: ‘Is er nog wel voldoende ouderenzorg?’ En: ‘Redden zij het wel alleen?’, worden veel gesteld.

Respondenten willen dat ouderen die langer op zichzelf wonen ook worden verzorgd, dat er betaalbare en goede gezondheidszorg is en dat ouderen in verzorgingstehuizen beter worden behandeld.

Aan de andere kant wordt de gezondheidszorg ook vaak genoemd als sterk punt. Vooral de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden benoemd als goede punten. Een weinig genoemd ‘probleem’ is de overheveling van zorg naar gemeenten. In ieder geval, zo zegt het SCP, worden termen als decentralisatie of overheveling niet genoemd. 52 procent vindt bij nadere ondervraging toch dat er meer  nadelen zijn van de decentralisatie dan dat er voordelen zijn. 10 procent zit meer voordelen en 19 procent vindt er de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids