Normal_brand_brandweer

Seniorencomplexen hebben vernieuwde brandinstructies nodig. Lector brandpreventie René Hagen struikelt over één belangrijke richtlijn, namelijk dat ouderen geen lift mogen gebruiken indien er brand uitbreekt. Volgens hem zorgt deze regel er juist voor dat ouderen gevaar lopen. Dit meldt Skipr. 

De lector van de Brandweeracademie bepleit dat de lift vaak de enige uitweg is voor senioren om aan de brand te ontsnappen. Vooral senioren die niet meer goed ter been zijn, komen niet snel genoeg de trap af, zegt Hagen.

In de huidige brandinstructies voor seniorencomplexen is nauwelijks rekening gehouden met het feit dat er daadwerkelijk alleen senioren wonen. Als de brandweer ter plekke komt, zal het veel ouderen moet ondersteunen. Juist daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat senioren die het kunnen, hun eigen weg naar veiligheid vinden. “We moeten daarom serieus overwegen om liften wél te gebruiken bij het vluchten bij brand. Dit is op korte termijn waarschijnlijk de oplossingsrichting voor ontvluchtingsproblematiek bij ouderen in seniorencomplexen”, aldus Hagen.

De lector zet zich al enkele jaren in voor de brandveiligheid van seniorencomplexen. Zo pleitte hij in 2016 voor aparte en scherpe eisen voor brandveiligheid in seniorenwoningen en in 2015 ging zijn onderzoek over brandwerende maatregelen in seniorenflats.

Door: Redactie Nationale Zorggids