Normal_oudere_dementie

Het bericht van Zorginstituut Nederland over de stabiele verblijfsduur van ouderen in verpleeghuizen, stuit op weerstand van de verpleeghuizen zelf. Volgens hen neemt de verblijfsduur juist af en sterven en er op jaarbasis almaar meer ouderen. Dat meldt Zorgvisie. 

Waar ZIN een redelijk stabiele verblijfsduur in verpleeghuizen meldt, ziet bijvoorbeeld zorginstelling Amstelring een beduidende afname in drie jaar tijd. Daar was in 2013 een gemiddelde verblijfsduur van 382 gemeten en in 2016 was het aantal dagen afgenomen naar 231. Ook zorgorganisatie Viattence snapt niet waarom ZIN het over stabiel heeft, want daar daalde de gemiddelde verblijfsduur in 2 jaar tijd met 15 procent.

Het Zorginstituut zelf zegt nog geen definitieve gemiddelden te kunnen geven omdat een deel van de opgenomen bewoners nog steeds leeft én omdat ZIN naar de cijfers van 2013 tot en met 2016 heeft gekeken. De Wet langdurige zorg (Wlz) ging namelijk pas in 2015 in en daarom kan het Zorginstituut nog niet met de beschikbare cijfers uit de voeten. Het Zorginstituut heeft zich in haar nieuwste Wlz-onderzoek gebaseerd op de instroom van nieuwe cliënten tussen 2013 en 2016. Wat bovendien mist zijn de ouderen met licht zorgprofielen, omdat die geen zorg meer vergoed krijgen vanuit de Wlz.

Het kan overigens wel zijn dat het huidige verschil tussen de cijfers van verpleeghuizen en ZIN later wegvaagt. “De belangrijkste bevinding van het ZIN-onderzoek is dat er grofweg twee type bewoners zijn in de Wlz. De helft van de bewoners verblijft langer dan achttien maanden in een verpleeghuis en er is een grote groep die binnen drie maanden na opname overlijdt”, legt Margje Mahler, zelfstandig adviseur en betrokken  bij het onderzoek van het Zorginstituut. Verpleeghuizen nemen kwetsbare ouderen op bij wie vooral nog de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staat en er zijn ouderen met een intensieve zorgvraag en ouderen met complexe problemen die met name palliatieve zorg nodig hebben. Een aparte groep is de groep ouderen die eerder in het ziekenhuis lag, maar nog niet naar huis mag. 

Door: Redactie Nationale Zorggids