Normal_dementie_oudere_bejaarde_eenzaam

De druk op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) in ziekenhuizen neemt toe doordat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Over 5 jaar wil CZ in al haar regio’s geregeld hebben dat kwetsbare ouderen tijdig in beeld zijn, dat alle partijen die kunnen helpen bij het veilig thuis wonen met elkaar zijn verbonden en dat door preventieve maatregelen crisisopnames worden voorkomen. Hiervoor is een ontwikkeld op basis van inbreng van Zorgbelang en aanbieders uit de eerste en tweede lijn. Dat meldt CZ. 

CZ wil in haar regio’s ouderen die thuis willen blijven wonen optimaal ondersteunen met als doel het voorkomen van een crisissituatie waarbij een oudere zijn huis moet verlaten. Om dit te bereiken is het van belang dat de huisarts, de praktijkondersteuner, de welzijnswerker of de wijkverpleegkundige de oudere goed kent en dat zij met elkaar in gesprek gaan.

Ook als er nog geen zorg nodig is hebben zij al een belangrijke preventieve rol. Partijen rondom de ouderen stemmen af wie welke zorg en ondersteuning verleent. Informatie over de oudere delen zij, zodat die altijd actueel is en de oudere niet hetzelfde verhaal steeds opnieuw hoeft te vertellen.

De rol van een zorgverzekeraar ligt vooral bij de inkoop van zorg. Maar het gaat daarbij al langer over veel meer dan sec huisartsenzorg, wijkverpleging of zorg in het ziekenhuis. CZ koopt onder meer ook cursussen valpreventie in, maakt gesprekken met apothekers of veilig medicijngebruik mogelijk en stelt hulpmiddelen beschikbaar voor ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

Voorbeelden in de regio

In de regio’s Haaglanden, Zeeuws-Vlaanderen, Breda/ Etten-Leur, Bergen op Zoom, Roosendaal, Nijmegen en Zuid-Limburg wordt de betere samenwerking tussen de partijen op verschillende manieren al tot stand gebracht. Zo is er in Breda een oplossing bedacht die voorkomt dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen.

In Etten-Leur zijn er afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat kwetsbare ouderen sneller in beeld zijn. In Nijmegen zijn er observatiebedden waar de oudere terecht kan zodat goed kan worden gekeken op welke plek hij verder geholpen kan worden. In Limburg wordt gewerkt aan bredere samenwerking en is het voor de professionals gemakkelijker gemaakt om zorg op maat te leveren en tijdig in te zetten op preventie. In Zeeuws-Vlaanderen is er onder andere een tijdelijke opvang voor ouderen die even niet thuis kunnen wonen (de Seniorenkliniek.) En in Zoetermeer is ook al breed overleg specifiek over het faciliteren van ouderen die thuis wonen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids