Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Na een aantal zware jaren heeft de ouderenzorg in 2017, financieel gezien, wat vlees op de botten gekregen. Voor het eerst in twee jaar is de VVT-sector weer winstgevend, met een positief resultaat van 285 miljoen euro. De omzet is met +2,2 procent gestegen tot 15,9 miljard euro, terwijl de kosten nagenoeg gelijk zijn gebleven op 15,4 miljard euro. Dat meldt Intrakoop. 

Tegelijkertijd stijgen de patiënt- en bewonersgebonden kosten en hebben organisaties steeds meer moeite om vacatures te vervullen. Daarnaast zijn veel Nederlanders als vrijwilliger actief in de VVT-sector. Dit blijkt uit een analyse van 484 gepubliceerde jaarverslagen van organisaties in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) over 2017 door Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. De organisaties vertegenwoordigen 96 procent van de totale omzet van de sector.

De grootste uitdaging voor de VVT in de komende jaren is voldoende en gekwalificeerd personeel aan te trekken voor de vele vacatures. Het aantal openstaande vacatures is in 2017 toegenomen tot 13.000 vacatures (+11,4 procent). Het aantal moeilijk vervulbare vacatures steeg zelfs met bijna 50 procent. Ruim 6.500 cliëntgebonden vacatures stonden langer dan drie maanden open in 2017. De oorzaak hiervan is vooral de toename van patiënten die zwaardere zorg nodig hebben. Hierdoor is er in de verpleeghuizen sterke behoefte aan hoger opgeleid personeel (afgestudeerde hbo-verpleegkundigen).

Onder meer door de financiële impuls vanuit Waardigheid en Trots en door tariefsverhogingen in de Wlz heeft de VVT-sector in 2017 financieel een stuk beter gepresteerd in vergelijking met 2016. Het aantal verlieslijdende organisaties in de VVT-sector is dan ook stevig gedaald. Schreef in 2016 nog ruim een derde van de organisaties (36 procent) ‘rode cijfers’, in 2017 was dat nog maar 19 procent.

Door: Redactie Nationale  Zorggids