Normal_geld_rekenmachine

Bij zorginstellingen in de vier grootste zorgsectoren nam in 2017 het resultaat voor belastingen toe. Daarbij daalde het percentage verliesgevende instellingen. De opbrengsten namen in 2017 sterker toe dan de kosten. Wel gaven zorginstellingen meer uit aan personeelskosten, met name aan kosten voor uitzendkrachten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. 

Bij de vier grootste zorgsectoren was het resultaat voor belastingen in 2017 hoger dan in 2016. In 2016 werd door een cao-aanpassing de onregelmatigheidstoeslag met terugwerkende kracht over een aantal jaren uitbetaald. Dit drukte het resultaat in 2016. Bij verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT) was het verschil het grootst. Waar deze sector in 2016 nog een negatief resultaat van ruim 70 miljoen euro behaalde, was dat in 2017 bijna 300 miljoen.

Minder verliesgevende zorginstellingen

Waar in 2016 nog bijna één op de drie zorginstellingen verliesgevend was, was dit in 2017 bijna één op de vijf. Bij VVT’s halveerde in 2017 het percentage verliesgevende instellingen ten opzichte van 2016. Ook in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz) nam het percentage verliesgevende instellingen in 2017 af.

Meer uitgaven aan uitzendkrachten

De personeelskosten namen in 2017 bij de vier grootste zorgsectoren met gemiddeld 1,7 procent toe. Vooral uitgaven aan uitzendkrachten en overige inleen groeiden relatief sterk, met gemiddeld 15,8 procent. Het aandeel van deze uitgaven in de totale personeelskosten is in 2017 verder toegenomen naar gemiddeld 6,2 procent. De lonen en salarissen namen met gemiddeld 1,2 procent minder sterk toe dan in 2016, toen nog dat nog gemiddeld 3,4 procent was. 

Door: Redactie Nationale Zorggids