Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De vergrijzende bevolking betekent een grote stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken, terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt, zegt ActiZ. De brancheorganisatie signaleert net als minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat Nederland een grote maatschappelijke opgave te wachten staat en denkt daarom graag met de minister mee over nieuwe vormen van bekostiging en organisatie van de wijkverpleging. Dit meldt ActiZ. 

De piek van de vergrijzing is te verwachten rond 2040. Ten opzichte van 2015 is dan het aantal 90-plussers bijna verdrievoudigd, zijn er een miljoen mensen meer met een chronische aandoening en is het aantal mensen met dementie verdubbeld. 

Krachten en middelen bundelen

Nu al hebben zorgorganisaties de grootste moeite voldoende mensen te vinden om de zorg te bieden die nodig is. Hier is daarom cruciaal dat er door verschillende partijen goed wordt samengewerkt om oplossingen te bedenken en uit te voeren. “De krapte op de arbeidsmarkt en de toename van de vraag naar zorg betekent dat we de krachten en financiële middelen moeten bundelen. Op dit moment wordt dat soms nog bemoeilijkt door de wet- en regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van mededingingsrecht”, aldus ActiZ.

'Samen de zorg voor ouderen opnieuw uitvinden'

De zorg voor ouderen en chronisch zieken moet opnieuw worden uitgevonden, vindt de brancheorganisatie. Daarom heeft het ook het initiatief genomen voor een brede bijeenkomst over dit onderwerp voor allerlei organisaties die zich met zorg bezighouden, zorgverleners, bedrijfsleven en wetenschap. Op dinsdag 26 maart aanstaande wil ActiZ tijdens de bijeenkomst ‘Samen de zorg voor ouderen opnieuw uitvinden’ samen met verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties deel uitmaken van het gesprek over de grote maatschappelijk beweging om de uitdaging het hoofd te bieden.

Door: Nationale Zorggids