Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Artemis Groep, locatie Résidence Het Witte Huis, heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Het Witte Huis voldoet niet aan de eerder door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) opgelegde aanwijzing. Ongeveer 26 mensen met dementie kunnen voor er voor zorg terecht. Dit meldt IGJ. 

Afgelopen september kreeg Het Witte Huis een aanwijzing. Er waren tekortkomingen op het gebied van deskundigheid van zorgverleners, cliëntdossier en vrijheidsbeperking, medicatieveiligheid en het sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspectie had er onvoldoende vertrouwen in dat de zorginstelling de benodigde verbetermaatregelen zou treffen zonder de extra druk die een aanwijzing met zich meebrengt.

Na vier maanden bleek dat Het Witte Huis nog onvoldoende verbeteringen had doorgevoerd. Daarom heeft het nu een last onder dwangsom opgelegd gekregen. De dwangsom bedraag 2.000 euro per twee weken dat de locatie niet voldoet, met een maximum van 16.000 euro. Voldoet de instelling binnen vier weken alsnog aan de aanwijzing, dan wordt de dwangsom niet geïnd. 

Door: Nationale Zorggids