Normal_willem-alexander

Koning Willem-Alexander heeft woensdag 20 maart een werkbezoek gebracht aan zorgcoöperatie Tot uw Dienst in Lieshout en dorpscoöperatie Lierop Leeft. Het doel van Tot uw Dienst is het bieden van kleinschalige huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en verzorging/verpleging. Lierop Leeft biedt ouderenzorg en thuiszorg en heeft aandacht voor wonen en opvoeden. Beide coöperaties zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van zorgcoöperaties Nederland Zorgt Voor Elkaar. Dit meldt het Koninklijk Huis.

In Nederland zijn naar schatting ruim achthonderd zorginitiatieven, die onderling verschillen in aanpak, werkwijze en aanbod van diensten. Zorgcoöperaties en vergelijkbare initiatieven bieden bijvoorbeeld boodschappenservice en maaltijdverstrekking, maar ook klussendiensten, hulp met administratie, thuiszorg en hulpmiddelenuitleen. Ook zijn ze soms het Wmo-loket van de gemeente. Sommige zorgcoöperaties draaien volledig op vrijwilligers, andere hebben een professionele dorpsondersteuner of coördinator in dienst, of leveren professionele thuiszorg en soms zelfs intramurale zorg.

Zorgcoöperatie Tot uw Dienst

De zorgcoöperatie Tot uw Dienst levert zelf thuiszorg via het contract dat de Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland heeft met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Ook voert Tot uw Dienst Wmo-taken van de gemeente uit. Tijdens zijn bezoek sprak de Koning in De Klumper met betrokkenen over de ontwikkeling van de zorgcoöperatie van een vrijwilligersorganisatie naar een sociale onderneming. Ook werden de aangeboden diensten, als familiezorg en ondersteuning van mantelzorgers, besproken. Aansluitend ontmoette de Koning in het tegenovergelegen Franciscushof cliënten en mantelzorgers.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft 

Dorpscoöperatie Lierop Leeft is breed actief, van zorg en welzijn voor ouderen tot aandacht voor de jongeren. In dorpshuis De Vurherd sprak de Koning met bestuursleden over de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie. Ook kwamen de verschillende diensten aan bod, zoals dagbesteding, uitleen van hulpmiddelen en wonen met dementie. Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander met een maatjeskoppel en deelnemers aan dagbesteding en diner 55+.   

Sociale onderneming

Tenslotte vond een gesprek plaats over zorgcoöperaties in het algemeen. Het thema van dit gesprek was hoe gezamenlijk de ontwikkeling naar een sociale onderneming versneld kan worden. Naast vertegenwoordigers van diverse zorginitiatieven waren hierbij ook een zorgverzekeraar en bestuursleden van Nederland Zorgt Voor Elkaar aanwezig.   

Door: Nationale Zorggids