Normal_ouderenzorg__zorgcentrum__ouderen

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert willen fuseren, maar voordat dit kan gebeuren is er volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een vervolgonderzoek nodig naar de gevolgen van de fusie op het gebied van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. De stichtingen bieden verpleeghuiszorg en andere vormen van ouderenzorg aan in het gebied tussen de steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. Dit meldt ACM. 

De drie instellingen krijgen op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg en sommige onderdelen van het eerstelijnsverblijf mogelijk een sterke positie in de gemeenten Oosterhout, Dongen en omstreken. Zodoende kan de fusie gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en innovatie van deze dienstverlening in deze regio. Of dat het geval is, gaat de ACM nu onderzoeken en daarom stelt zij de eis dat een vergunning nodig is voor deze fusie.

Vergunning aanvragen noodzakelijk

Als partijen willen fuseren, moeten ze een vergunning aanvragen. De ACM onderzoekt dan of er na de fusie voldoende prikkels blijven om bijvoorbeeld efficiënter te werken, de kwaliteit te verbeteren of te innoveren. Dat doet de ACM onder meer door te kijken in hoeverre andere aanbieders van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf in bijvoorbeeld Tilburg en Breda alternatieven zijn voor de cliënten van de nieuwe stichting.

Vragen stellen

In het vervolgonderzoek wil de ACM in ieder geval zorgverzekeraars, verwijzers van cliënten van geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf en andere ouderenzorginstellingen in de omgeving vragen stellen over de mogelijke gevolgen van deze fusie.

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor ouderen die na bijvoorbeeld een operatie niet thuis kunnen herstellen. Het doel is dat ouderen (als dat mogelijk is) daarna weer zelfstandig thuis kunnen wonen. Eerstelijnsverblijf is zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Door: Nationale Zorggids