Normal_ouderen__ouderenzorg__verpleeghuis

In geval van coronabesmetting tijdens de tweede golf willen Nederlandse verpleeghuizen niet weer (volledig) op slot voor bezoek. Tegelijkertijd zeggen ze niet te kunnen garanderen dat er geen bezoekverboden meer zullen komen. Voor veel verpleeghuizen is het lastig laveren tussen het welbevinden van de bewoners en het belang van infectiepreventie. Er heerst dan ook grote onzekerheid over de omvang en impact van deze nieuwe coronagolf, zowel voor bewoners, naasten als medewerkers. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) en het Radboudumc in Nijmegen onder 76 verpleeghuizen.

Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en restrictieve maatregelen. Daarbij is het wel steeds zoeken naar de fragiele balans tussen het welbevinden van de bewoners en infectiepreventie. Desondanks zeggen de meeste verpleeghuizen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf. Daarbij gaat het dan om beschikbaarheid van lokale protocollen en voldoende beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers.

Een belangrijk aandachtspunt is echter nog de testcapaciteit; wachttijden zijn vaak te lang. Daardoor lijken medewerkers soms onnodig lang uit de roulatie, wat weer een onbedoeld negatief effect heeft op de ervaren werkdruk van collega’s. Op veel verpleeghuislocaties wordt er hard aan gewerkt om de testcapaciteit op orde te krijgen.

Welbevinden beter na opheffen bezoekverbod

Uit eerdere metingen van deze monitor kwam al naar voren dat het opheffen van het bezoekverbod direct leidde tot positieve effecten bij bewoners. In de laatste meting, van begin oktober, meldden de meeste verpleeghuislocaties nog steeds positieve effecten op het welbevinden. De resultaten laten ook zien dat reguliere activiteiten in de meeste verpleeghuizen weer zoveel mogelijk in gang zijn gezet. Bewoners kunnen op de meeste locaties weer activiteiten ondernemen. De inzet van vrijwilligers blijft wel achter, vooral omdat zij zelf wegblijven uit het verpleeghuis. Naar schatting 20 procent van de naasten komt ook minder vaak op bezoek dan voor het algehele bezoekverbod.

Verder is de ervaren werkdruk van medewerkers sinds de eerste coronagolf in de meeste verpleeghuizen niet afgenomen en is het ziekteverzuim hoog. Dit lijkt mede gerelateerd te zijn aan de angst voor en het voorkomen van nieuwe besmettingen. In eerdere metingen waren er geen besmettingen; begin oktober werd door een kwart van de verpleeghuislocaties besmettingen gemeld.

Door: Nationale Zorggids