Normal_normal_ouderen_ouderenzorg-2

Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Volgens verpleegkundig specialist Sanne Wassink-Vossen is het bij behandeling van depressie bij ouderen van belang om aandacht te hebben voor het dagelijks functioneren van deze groep. Het stimuleren van beweging kan daaraan bijdragen. Dit meldt Zorg voor Beter. 

Wassink-Vossen deed onderzoek naar de relatie tussen lichamelijke activiteit, functioneel herstel en depressie bij ouderen. 510 60-plussers zijn twee jaar lang onderzocht. Voor ouderen is het belangrijk dat ze hun dagelijkse routines kunnen uitvoeren. Leefstijl is hierbij een belangrijke factor. Veel bewegen draagt bij aan gezondheidsverbetering en het dagelijks functioneren. Het onderzoek wijst uit dat genoeg bewegen beschermt tegen depressie. Ouderen die kampen met een depressie knappen eerder op wanneer ze voldoende in beweging zijn. Daarnaast hangt de ernst van depressie niet samen met de mate waarin iemand actief beweegt. Tijdens de studie veranderden de deelnemers niet in de hoeveelheid beweging die ze hadden.

Volgens Wassink-Vossen is het belangrijk dat bewegen gestimuleerd wordt bij deze groep ouderen en dat daarbij wel rekening te houden met de verminderde fysieke activiteit bij ouderen met een depressie.Het onderzoek toont aan dat er een verschil is tussen functioneel herstel en het verdwijnen van klachten, zoals een sombere stemming. Dat klachten verdwijnen, wil niet altijd zeggen dat daarmee het dagelijks functioneren weer beter wordt.

Volgens Wassink-Vossen is geïntegreerde zorg de beste aanpak om depressie en het dagelijks functioneren te verbeteren. Aangezien veel van deze ouderen te maken hebben met zorgverleners, is het belangrijk dat deze verpleegkundigen de ouderen ondersteunen in het coördineren van de zorg en dat de focus ligt op het dagelijks functioneren van de patiënt.

Door: Nationale Zorggids