Normal_kaars_overlijden_dood

In de eerste week van 2021 (4 tot en met 10 januari) overleden naar schatting bijna 4.000 mensen. Dat zijn 650 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de laatste week van 2020 (28 december 2020 tot en met 3 januari 2021) stierven ruim 4.000 mensen, bijna 800 meer dan verwacht. In heel 2020 overleden bijna 169.000 mensen, ruim 15.000 meer dan verwacht. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met de eerste week van 2021 iets meer dan 56.000 mensen, 8.200 meer dan je in deze periode zou verwachten.

Bijna 169.000 mensen overleden in 2020

In 2020 overleden in totaal bijna 169.000 mensen, ruim 15.000 (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. De sterfte was met name hoog in het voorjaar tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. Maar ook tijdens de hittegolf in week 33 en 34 en tijdens de tweede golf van de pandemie stierven meer mensen dan verwacht.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers blijft hoog

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting afgenomen in week 1 van 2021, maar blijft relatief hoog. Er overleden circa 1.600 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de laatste week van 2020 overleden ruim 1.700 Wlz-zorggebruikers. In de overige bevolking overleden in beide weken rond de 2.350 mensen.

Zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking is er sprake van oversterfte. Onder Wlz-zorggebruikers was de oversterfte in week 1 van 2021 naar schatting 26 procent. In de laatste week van 2020 was dit nog 39 procent. In de overige bevolking overleden in beide weken 15 procent meer mensen dan verwacht.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 1 van 2021, overleden tot nu toe 22.000 Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 4.200 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van ruim 24 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe 30.000 mensen, een 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (3.900 meer).

Door: Nationale Zorggids