Normal_contract

De ketenpartijen in de verpleeghuiszorg hebben de handen ineengeslagen om informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. Op 28 januari 2021 is door zeven partijen een convenant hiertoe ondertekend. Met de ondertekening bezegelen de partijen afspraken die zij in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) hebben gemaakt. De afspraken zijn bedoeld om knelpunten in de uitwisseling van gegevens op te lossen. Gezamenlijk doel is een efficiëntere en effectievere informatie-uitwisseling. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

De betrokken partijen zijn: Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, brancheorganisatie ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid en Zorginstituut Nederland. Het ministerie is de opdrachtgever van het programma.

Knelpunten oplossen

Met de ondertekening van het convenant verbinden alle partijen zich aan de afspraken die zij gemaakt hebben in het programma KIK-V. Deze nieuwe werkwijze lost knelpunten in de uitwisseling van informatie op. De ondertekening van het convenant draagt bij aan het vertrouwen en de afstemming in de keten van verpleeghuiszorg. Op deze manier willen partijen gezamenlijk de uitwisseling van informatie in deze vorm van ouderenzorg verbeteren.

Gestroomlijnde uitwisseling

Eén van de voorwaarden hiervan is een meer gestroomlijnde uitwisseling van kwaliteitsinformatie over deze zorg. Zorgaanbieders wisselen op verschillende momenten en manier informatie uit met verschillende partijen als de NZa, IGJ, Zorginstituut Nederland en de zorgkantoren. Zij leveren onder meer informatie aan op basis van indicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De huidige manier van aanleveren kost veel tijd en energie.

Door: Nationale Zorggids