Normal_vaccination-5884502_640

Het aantal besmettingen bij bewoners van verpleeghuizen neemt af. Dit terwijl bij thuiswonenden de besmettingen sinds vorige week weer toenemen. Het doorzetten van de sterke daling bij bewoners van verpleeghuizen wijst op een gunstig effect van vaccinatie tegen het coronavirus. Dit meldt RIVM. 

In week 3 is gestart met het vaccineren in verpleeghuizen. Alle eerste doses vaccins zijn inmiddels toegediend en er is een start gemaakt met het toedienen van de tweede doses. Vanaf eind maart krijgen alle verpleeghuisbewoners die in de eerste ronde niet aan bod zijn gekomen, bijvoorbeeld door ziekte, nogmaals een vaccin aangeboden. Hierna is de vaccinatie van deze doelgroep afgerond.

Het aantal besmettingen bij bewoners van verpleeghuizen bleef afnemen in week 7 (15-21 februari), terwijl het aantal besmettingen bij thuiswonende zestigplussers in bijna alle leeftijdsgroepen weer toenam (behalve bij de groep 85-89 jaar). Als geen onderscheid wordt gemaakt naar woonsituatie, blijkt dat in de leeftijdsgroepen vanaf 85 jaar vorige week het aantal besmettingen bleef afnemen.

80-plussers

In week 4 is gestart met het vaccineren van thuiswonende 85-plussers en in week 5 met het vaccineren van thuiswonende 80-plussers. Tot en met 21 februari had 57 procent van de 90-plussers minimaal één dosis ontvangen en in de leeftijdsgroep 85-89 61 procent. Veel mensen in deze leeftijdsgroepen hebben nog een afspraak staan voor hun eerste coronavaccinatie. Impact van de vaccinatie kan, afhankelijk van de vaccinatiegraad, op zijn vroegst twee tot drie weken na de 1e prik verwacht worden. 

Door: Nationale Zorggids