Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Ondanks een hoge vaccinatiegraad van rond de 80 procent hebben in de meeste verpleeghuizen in Nederland nog geen grote versoepelingen van de bezoekregeling plaatsgevonden. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) en het Radboudumc. Uit de studie komt bovendien naar voren dat de beperkende maatregelen nog altijd een negatieve impact hebben op het dagelijks leven en het welbevinden van verpleeghuisbewoners. Gezien de hoge vaccinatiegraad en het fors afgenomen aantal besmettingen pleiten de onderzoekers dan ook voor spoedige versoepelingen in de verpleeghuizen. Dit meldt UM. 

Al bijna een jaar lang worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. In deze nieuwste meting is gekeken naar de impact van het vaccineren van bewoners en medewerkers op het dagelijks leven in de Nederlandse verpleeghuizen.

Vaccinatiegraad boven de 80 procent

Begin april 2021 was in de meeste verpleeghuizen bijna 80 procent van de bewoners gevaccineerd en tussen 60 en 70 procent van de medewerkers. In veel verpleeghuizen is het percentage gevaccineerde bewoners zelfs hoger dan 80 procent. Deze hoge vaccinatiegraad heeft nog niet geleid tot grote versoepelingen.

Bezoekregelingen zijn op veel locaties nog altijd strikt. Zo is in 20 procent van de huizen één vaste bezoeker nog steeds de norm, komen in bijna de helft van de verpleeghuizen nog geen kleinkinderen op bezoek, kent een derde van de verpleeghuizen vaste bezoektijden en mogen in één op de vijf locaties bewoners het verpleeghuis niet verlaten voor bezoek elders. In bijna alle verpleeghuizen genieten gevaccineerde bewoners nog geen extra vrijheden ten opzichte van niet-gevaccineerde bewoners.

Welbevinden verpleeghuisbewoners

Ook na vaccinatie blijkt de impact van de coronapandemie onverminderd groot op het dagelijks leven van verpleeghuisbewoners. De meerderheid van de verpleeghuizen meldt nog steeds een verminderd welzijn van bewoners, vooral door aanhoudende gevoelens van eenzaamheid. Er is nog steeds sprake van een afname van sociale interactie en in de meeste huizen is het nog niet toegestaan dat bewoners en naasten elkaar knuffelen.

Enkele verpleeghuizen zeggen eerst alle bewoners te willen vaccineren alvorens te versoepelen; andere zeggen nog geen beleid te hebben met het oog op versoepelingen. Sommige vinden dat in verpleeghuizen dezelfde strikte regels moeten blijven gelden als in de rest van de maatschappij.

Dit is het moment

“Maar de vaccinatiegraad in de maatschappij is veel lager en verpleeghuisbewoners gaan doorgaans niet naar een ic”, zegt de Maastrichtse hoogleraar Ouderenzorg, professor Jan Hamers. “Ik begrijp hoe moeilijk het is om de eerste stappen te zetten, maar dit is hét moment waarop verpleeghuizen het initiatief kunnen nemen om, in overleg met bewoners, naasten en medewerkers, versoepelingen toe te passen.”

Door: Nationale Zorggids