Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) voor zes maanden onder een nieuw verscherpt toezicht gesteld. Met dit nieuwe verscherpte toezicht, wordt het eerder opgelegde verscherpte toezicht beëindigd. Dit meldt IGJ. 

In oktober 2020 heeft de inspectie KWBO al onder verscherpt toezicht gesteld voor zes maanden. KWBO heeft het afgelopen half jaar voldoende verbeterd op de terreinen persoonsgerichte zorg en medicatieveiligheid.

Risico's voor kwaliteit van zorg

De inspectie ziet wel nog risico’s voor de kwaliteit van de zorg. KWBO voldoet niet aan de voorwaarden over de inrichting van het bestuur en intern toezicht. De inspectie verwacht onder meer dat KWBO alle zetels van het bestuur invult en intern toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg houdt. Ook moet de organisatie de taken en bevoegdheden van het bestuur op papier zetten. Verder verwacht de inspectie dat de medezeggenschap en invloed van de bewonersraad beter wordt ingericht.

De IGJ heeft nog steeds onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van KBWO. Daarom stelt het KWBO onder een nieuw verscherpt toezicht.

Bestuursrechtelijke maatregelen

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. KBWO moet voor 27 januari voldoen aan de normen. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie voldoende is verbeterd. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Door: Nationale Zorggids