Normal_ouderen_senioren_oudere_man

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft handvatten gepubliceerd voor zorgkantoren om invulling te geven aan hun uitvoering van de zorgplicht. Die zorgplicht is een belangrijke voorwaarde in het stelsel voor langdurige zorg om te waarborgen dat mensen op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vooral gezien de oplopende personeelstekorten en de vergrijzing is het belangrijk dat zorgkantoren ook hun rol pakken in het toekomstbestendig organiseren van de ouderenzorg, meldt de NZa. 

De NZa wil dat zorgkantoren zich actief opstellen om te zorgen dat cliënten voldoende kwalitatief goede zorg kunnen krijgen. In deze handvatten komt de organisatie dan ook op deze rol terug. Zo moeten zorgkantoren een goed beeld hebben welke zorg in hun regio nodig is, daar afspraken over maken met zorgaanbieders, gemeenten en andere instanties. En tijdig aan de bel trekken bij de NZa, het ministerie van Volksgezondheid en andere instanties als zij de problemen niet alleen kunnen oplossen op het gebied van zorgplicht.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgplicht voor Wlz-uitvoerders en zorgkantoren opgenomen. Die zorgplicht is een belangrijke voorwaarde in het stelsel voor langdurige zorg om te waarborgen dat de verzekerde zorg krijgt die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. Deze handvatten geven richting aan de verwachtingen die de NZa heeft bij de uitvoering van de zorgplicht.

Niet alleen verantwoordelijkheid zorgkantoor

Het realiseren van goede, toegankelijke en betaalbare zorg kan het zorgkantoor niet alleen. Ook andere partijen hebben een verantwoordelijkheid. Zo zijn zorgaanbieders verantwoordelijk voor de daadwerkelijke zorg aan de client. Ook moeten zij het zorgkantoor op tijd van de juiste en betrouwbare informatie voorzien. Daarnaast is het zorgkantoor afhankelijk van andere inkopers, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, bij de uitvoering van de zorgplicht, aldus de NZa.

Door: Nationale Zorggids