5 september uitgeroepen tot Landelijke Actiedag Ouderenzorg

Door 5 september tot Landelijke Actiedag Ouderenzorg uit te roepen, hoopt een grote groep zorgaanbieders uit Noord-Nederland de financiële kortingen voor de sector terug te draaien. Hiervoor zijn concrete plannen gemaakt voor 2024. De Tweede Kamer moet van de zorgaanbieders in actie komen tijdens de besprekingen over de Rijksbegroting. Een petitie die hiervoor in het leven is geroepen, wordt op dinsdag 5 september – tijdens de eerste vergadering van de Kamer na de zomerreces - overhandigd door een grote groep zorgmedewerkers. Op dit moment zijn er ruim 21.000 ondertekenaars. Dit meldt ActiZ.

De petitie is in juni online gezet, waarvan de tussenstand op 4 juli werd overhandigd aan de vaste Kamercommissie van VWS. Ook minister Conny Helder voor Langdurige Zorg kreeg de petitie aangeboden. Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid bezocht op 5 juli zorginstellingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Hoewel er volgens de aanbieders goede gesprekken hebben plaatsgevonden, zijn de zorg en overheid het niet eens over het tempo van de doorvoering van de kortingen en zijn er ook geen concrete oplossingen geboden. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky