Normal_ouderen__wandelstok

Bewegen en dan het liefst samen met een ander, bestrijdt gevoelens van eenzaamheid. Ook bij ouderen. Maar als ouderen kampen met een lichamelijke beperking, is dat effect een stuk minder. Beweeginterventies voor gezond ouder worden, moeten in hun adviezen dan ook veel meer rekening houden met die beperkingen, concludeert gezondheidspyscholoog Janet Boekhout die onlangs promoveerde aan de Open Universiteit (OU). Dit meldt OU. 

Het onderzoek van Boekhout onder bijna zeshonderd alleenstaande 65-plussers met een lichamelijke beperking of chronische ziekte laat zien dat eenzaamheid schadelijk is voor de gezondheid. “In mijn onderzoek richt ik me op deze doelgroep omdat doe door hun omstandigheden extra kwetsbaar is voor zowel eenzaamheid als voor onvoldoende bewegen.” Haar doel was om een interventie ontwikkelen die ze door adviezen-op-maat meer laat bewegen en mede daardoor minder eenzaam maakt.

 Beweegprogramma op maat 

Boekhout paste een bestaande, bewezen effectieve beweeginterventie voor 50-plussers aan voor haar onderzochte doelgroep. Vier maanden lang kregen de deelnemers een programma aangeboden met op maat gemaakt advies op basis van vooraf ingevulde vragenlijsten. Het advies bevat tips om meer te bewegen, maar dan wel tips die zijn aangepast aan de deelnemer. “Iemand die het moeilijk vindt te bewegen als het druk is, krijgt heel andere tips dan iemand die het niet goed durft om zich als nieuwkomer bij een beweeggroepje te melden.”

Beperking heeft groter effect op eenzaamheid dan gedacht 

Bewegen leidt tot minder eenzaamheid, maar als er sprake is van een lichamelijke beperking is dat effect veel minder. “We zagen dat de deelnemers op de korte termijn meer gingen bewegen. De eenzaamheid nam ook af, maar veel minder dan we op basis van eerdere ervaringen met dit programma, hadden verwacht. De lichamelijke beperking heeft dus een veel groter effect op eenzaamheid dan vooraf gedacht.“ Boekhout adviseert makers van programma’s voor gezond ouder dan ook om veel meer rekening te houden met deze doelgroep. Ze raadt aan om in de interventies voor deze doelgroep veel concreter en gedifferentieerder te zijn.

Concrete beweegadviezen 

“Geef bijvoorbeeld heel concrete beweegadviezen voor de tien meest voorkomende, chronische aandoeningen en concreet advies hoe je sociale activiteiten kunt inpassen in je dagelijks leven. Wij willen in ons vervolgonderzoek graag kijken hoe we de sociale competenties van de doelgroep kunnen versterken. Bijvoorbeeld door ook tips op te nemen over hoe ze meer sociaal actief kunnen zijn.” 

Door: Nationale Zorggids