Drankmisbruik jongeren

AMSTERDAM - Hoe makkelijker alcohol beschikbaar is, des te makkelijker en vroeger je kunt beginnen met drinken. Voor verslavingskliniek Jellinek is dit een wetenschappelijk goed onderbouwde reden waarom de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol moet worden verhoogd.

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het voorstel om de leeftijdsgrenzen voor het kopen van zwak alcoholhoudende dranken te verhogen van 16 naar 18 jaar.

Volgens de verslavingszorginstelling zal een leeftijdsverhoging op den duur haar vruchten afwerpen en zullen jongeren steeds later beginnen met alcohol. Bovendien wordt de kans op oudere leeftijd afhankelijk van alcohol te worden ook kleiner.

De kliniek waarschuwt echter dat het verhogen van de minimumleeftijd wel moet samengaan met duidelijke communicatie over de verandering van de regel. Tegelijk moet geïnvesteerd worden in het handhaven ervan, moeten ouders (speciale) hulp kunnen krijgen bij de opvoeding en is er een adequaat vangnet nodig voor jongeren die riskant drinkgedrag vertonen.

Daarnaast vindt Jellinek dat alcohol niet langer in supermarkten moet worden verkocht. Controle van de leeftijden bij supermarkten stuit op veel problemen, waardoor je daar onvoldoende regulerend effect van mag verwachten.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz