Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

De gemeente Rotterdam wil voorkomen dat asielzoekers met ernstige psychische klachten ernstigere problemen krijgen. Veel statushouders kampen bijvoorbeeld met een posttraumatische stressstoornis (ptss) en zijn daarom vanaf volgend jaar verplicht om workshops depressiepreventie te volgen, als onderdeel van het inburgeringstraject. Dat meldt de Telegraaf. 

Iedere statushouder moet participatieworkshops volgen als onderdeel van het inburgeringstraject. Doel is om hen zo snel mogelijk bekend te maken met de normen, waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. Daar wordt vanaf komend jaar de workshop depressiepreventie aan toegevoegd. Eerst als proef, mogelijk later als vast onderdeel.

Het zogenoemde particpatieverklaringstraject, waar de workshops onderdeel van zijn, wordt afgesloten met een ondertekening van een verklaring. Daarmee verklaart de nieuwkomer kennis te hebben genomen van de waarden en regels van de Nederlandse samenleving, deze te respecteren en actief een bijdrage te willen leveren aan die samenleving. Wie dit traject niet volledig doorloopt, krijgt ook geen verklaring en geen definitieve verblijfsvergunning.

“Statushouders vormen een risicogroep voor psychische en psycho-sociale problematiek. Een deel van deze nieuwe Rotterdammers loopt de kans ptts te ontwikkelen”, zegt gezondheidswethouder Sven de Lange. Door de depressieworkshops een verplicht maken hoopt de gemeente statushouders met psychische problemen tijdig te kunnen doorsturen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). 

Door: Redactie Nationale Zorggids