Normal_euthanasie

Van de psychiatrisch patiënten die om euthanasie vragen, is 60 procent vrouw. Dit blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Euthanasie. Ook het aandeel lager opgeleiden bleek opvallend hoog onder de patiënten met een euthanasiewens. Dit meldt Trouw.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid analyseerde het expertisecentrum een steekproef van 1700 dossiers van psychiatrisch patiënten op leeftijd en geslacht. Ook onderzocht het centrum van 1308 patiënten het hele dossier. In de periode 2012 – 2018 vroegen ruim 3500 ggz-patiënten om euthanasie, zo’n 30 procent van het totale aantal aanvragen. 
 

Ggz-patiënten met euthanasiewens vaker vrouw

 
Dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn, is opvallend omdat mannen en vrouwen even vaak een psychische ziekte hebben. In de cijfers van suïcides zijn juist mannen weer oververtegenwoordigd. Psychiater in opleiding Sisco van Veen bij het UMC Utrecht vindt dat er onderzoek moet komen naar het waarom van dit man-vrouw verschil. 
 

‘Euthanasie niet alleen voor de bovenlaag’ 

 
Uit het onderzoek blijkt ook dat 40 procent van de patiënten met een euthanasiewens lager opgeleid is, tegenover 29 procent van de gehele Nederlandse bevolking. Maar directeur Steven Pleiter van het expertisecentrum vindt deze uitkomst niet direct zorgelijk. “Er is steeds een gevoel in Nederland dat euthanasie meer voor de bovenlaag is. Dit toont aan dat dit niet het geval is.”
 

Dossieronderzoek Expertisecentrum Euthanasie

 
Van de onderzochte dossiers eindigde 9,5 procent in euthanasie. Uit het onderzoek blijkt ook dat het in behandeling nemen van een verzoek in de helft van de gevallen ertoe leidt dat patiënten toch voor het leven kiezen. Dit toont volgens directeur Steven Pleiter van het expertisecentrum aan hoe belangrijk het is om het gesprek over euthanasie aan te gaan. “En dat je niet altijd bij de dood uitkomt.”
 
 
Door: Nationale Zorggids