Normal_pand-expertisecentrum-euthanasie__1_

Euthanasie van kinderen tussen de 1 en 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden is mogelijk vanaf 1 januari 2024. Minister Ernst Kuipers heeft deze ingangsdatum voorgesteld en de Tweede Kamer kan zich hierin vinden. Een deel van de Tweede Kamer heeft alleen nog vragen over de keuze voor een regeling in plaats van wetgeving. Het gaat om een wijziging van een al bestaande regeling voor late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging van pasgeborenen. Dit meldt Skipr.

Kuipers zegt niet voor een wet te hebben gekozen, omdat het onderwerp daar te complex en gevoelig voor is. Dat vinden GroenLinks, PVV, SP, SGP en D66 juist een goede reden om ér wel een wet voor te maken. Het weerwoord van Kuipers hierop is het gebrek aan voorbeelden om tot een goede norm voor wetgeving te komen. Het is zeer zeldzaam dat een jong kind zo uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, dat het voor ouders én artsen duidelijk is dat euthanasie de enige optie is. De minister van Volksgezondheid vindt zulke voorbeeld noodzakelijk, voordat hij een wet voorstelt.

Late abortus

Tijdens ditzelfde debat over medisch-ethische kwesties pleit Corinne Ellemeet van GroenLinks voor een toets vooraf bij het uitvoeren van late abortus. In België doet de medische wereld dat al, waardoor artsen daar niet vrezen voor vervolging bij een late zwangerschapsafbreking als het kindje een ernstige afwijking heeft. VVD is hier ook voor. Kuipers zegt de organisatie daarvan in België onder de loep te nemen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky