Koen Grootens bekleedt leerstoel ernstige psychische aandoeningen

Tilburg University benoemt Koen Grootens per 1 april tot bijzonder hoogleraar Gedeelde besluitvorming bij de behandeling van patiënten met ernstige psychische aandoeningen bij Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences). De leerstoel is gericht op het verbeteren van de uitvoering van gedeelde besluitvorming bij de behandeling van mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals psychoses of depressies. De leerstoel is gevestigd door Reinier van Arkel, instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat meldt Tilburg University.

De complexiteit en diversiteit van ernstig psychische aandoeningen (EPA’s), leidt tot grote persoonlijke  en maatschappelijke gevolgen. Er zijn gepersonaliseerde behandeltrajecten nodig, waarover zeer zorgvuldig samen met patiënten gecommuniceerd en besloten moet worden. Deze gedeelde besluitvorming is hét sleutelmoment binnen herstelgerichte zorgprocessen van de gespecialiseerde ggz. Er is echter nog een flinke kloof tussen de beschikbaarheid van evidence based behandelingen enerzijds en de toepasbaarheid van deze behandelingen in de praktijk anderzijds. Daardoor lukt het onvoldoende om tot effectieve zorg te komen bij de groep cliënten met EPA.

Zoektocht

Koen Grootens: “In de dagelijkse praktijk kan het een flinke zoektocht zijn om tot de juiste behandeling te komen voor mensen met ernstige, langdurige en meervoudige psychische problemen. In wetenschappelijk onderzoek is deze groep helaas nog onvoldoende vertegenwoordigd. De wens om alle cliënten eigen regie te geven in de zorg leeft, maar is soms erg uitdagend om vorm te geven in de spreekkamers.”

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier van Arkel groep, Tom van Mierlo, is verheugd met de benoeming: “Reinier van Arkel beoogt hoge kwaliteit van specialistische zorg te bieden. Onze herstel-ondersteunende zorg is gericht op cliënten en hun naasten. We geven dit vorm in netwerkverband met andere partijen. De benoeming van Koen Grootens helpt ons hier verder invulling aan te geven, door gedeelde besluitvorming een plek te geven bij álle stappen van de behandeling. Zijn benoeming verrijkt daarnaast onze onderzoekslijnen en sluit naadloos aan bij onze rijke opleidingsgeschiedenis en stappen op weg naar verdere academisering.“

Koen Grootens 

Koen Grootens is werkzaam als psychiater-klinisch farmacoloog bij Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch en is opleider van artsen tot psychiater. Hij is als wetenschappelijk onderzoeker actief in vraagstukken rond gedeelde besluitvorming en afwegingen rond farmacotherapeutische zorg bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen.

Door: Nationale Zorggids