Berisping voor regiebehandelaar jeugdinstelling Woodbrookers

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een medewerkster van jeugdzorginstelling Woodbrookers berispt. De regiebehandelaar zou zich niet aan de juiste procedures hebben gehouden bij de begeleiding van een oud-cliënte. Dat heeft een flinke impact gehad op het verblijf van het meisje in de gesloten jeugdinstelling. Dit meldt Omrop Fryslân. 

In het behandelplan van de cliënte stond niets over het risico op suïcidaal gedrag, terwijl zij onder meer batterijen had ingeslikt. Ze belandde in een coma en had een ernstig beschadigde slokdarm. Een uitgebreid veiligheidsplan om te voorkomen dat de cliënte mogelijk gevaarlijke materialen in handen kreeg, ontbrak ook.

Negen klachten, waarvan vijf gegrond verklaard

Ouders van de cliënte dienden negen klachten in bij het tuchtcollege, omdat ze vonden dat zij ernstig had gefaald in de zorg aan hun dochter. Vijf zijn gegrond verklaard: in de eerste periode van opname vond geen diagnostiek plaats, er zijn zonder overleg vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast, passende hulp of behandeling ontbrak, de medewerkster handelde ondeskundig en oefende haar functie als regiebehandelaar niet uit en tot slot is een belangrijk onderzoeksrapport vernietigd zonder dat belangrijke informatie hierin is gedeeld.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky