Normal_geweld__huiselijk_geweld__kindermishandeling__mishandeling

De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen wil een lectoraat Aanpak kindermishandeling. De komst van het lectoraat kan een impuls geven aan de regionale aanpak en kennisdeling op het gebied van kindermishandeling. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

De Hanzehogeschool Groningen zal de komende vier jaar intensief gaan samenwerken met zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van preventie van en effectieve hulp bij kindermishandeling. Enerzijds zal sterk worden gefocust op het doorbreken van het taboe rond dit thema, anderzijds willen de betrokken organisaties bevorderen dat in een vroeg stadium effectieve hulp wordt geboden, ook indien intensieve behandeling nodig is. De hoop is dat door een betere ketensamenwerking, kindermishandeling vaker voorkomen kan worden of in ieder geval tijdig herkend wordt.

Dr. Esmah Lahla is op 15 mei begonnen als beoogd lector Aanpak kindermishandeling. Lahlah is tevens werkzaam als universitair docent victimologie en ontwikkelingspsychologie bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van de Tilburg University. Zij promoveerde op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

De partners die zich hebben verbonden aan de regionale aanpak kindermishandeling zijn: Accare, Elker, gemeente Groningen, GGD Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Jeugdbescherming Noord, Lentis, Het Poortje, RIGG en Tinten Welzijnsgroep. De komende vier jaar vormen zij de stuurgroep en zorgen ze dat het lectoraat financieel haalbaar is.

Door: Redactie Nationale Zorggids